Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

2ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 15 Μάη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

με αφορμή την 4ωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 15 του Μάη
για την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος στην τετράωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ της 15ης του Μάη και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα, κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη 15 Μάη για τις δυο τελευταίες διδακτικές ώρες του διδακτικού ωραρίου του κάθε συναδέλφου και τις δυο πρώτες του απογευματινού.
περισσότερα Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: