Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ =ΑΠΟΣΥΡΣΗΠαρά τις μέχρι τώρα προτάσεις και θέσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται με την Ειδική Αγωγή για την καλυτέρευση της θέσης της, το τελευταίο σχέδιο νόμου στοχεύει στον κατακερματισμό της, ενώ παράλληλα στηρίζει τη λογική των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού.
Χαρακτηρίζεται από επιστημονικές ασάφειες, επιστρέφει σε πρακτικές και λογικές προηγούμενων δεκαετιών και στοχεύει στην παραπέρα ιατρικοποίηση της Ε.A. Το σχέδιο νόμου δεν προωθεί τη φιλοσοφία της ένταξης των Α.με.ε.α., απεναντίας καλλιεργεί λογικές αποκλεισμού των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες. Υπηρετεί τη λογική του λιγότερου κόστους από την πολιτεία απέναντι στην κοινωνική πολιτική προς τα άτομα με αναπηρίες. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα πολιτικών πρακτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑ.Σ.Ο.Κ και Ν.Δ., και εκπορεύεται από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων.


Συγκεκριμένα:

 • Δεν ορίζεται όριο ηλικίας για την είσοδο των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την πρώιμη παρέμβαση.
  Η περιβόητη κατά τους συντάκτες ένταξη – ενσωμάτωση, των Α.με.ε.α. επιτυγχάνεται με μια μόνο πρόταση στο Άρθρο 6/2 «Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.» Όλοι οι υπόλοιποι μετάσχουν στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα και δομή ως έχει. Αν αυτό χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη – ενσωμάτωση δεν είναι ένα σύγχρονος Καιάδας , τότε σίγουρα είναι ένα ακόμα «έξυπνο» στοιχείο στην προσπάθεια δημιουργίας του «έξυπνου» σχολείου που ευαγγελίζεται ο Υπουργός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Η δημιουργία νέου διαγνωστικού φορέα στη θέση των ΚΔΑΥ (τα ΚΕΔΔΥ) με τη σύσταση και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, οδηγεί στην ιατρικοποίηση του και αυξάνει τη γραφειοκρατία. Δεν παίρνεται κανένα μέτρο για την υλοποίηση του υποστηρικτικού του έργου.
 • Το σχέδιο νόμου δεν αναζητά ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης όλων των Α.με.ε.α. ,αλλά προχωράει στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών Ε.Α. σε ειδικότητες χωρίς τέλος (Άρθρο 9/3). Κατακερματίζει τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής σε πολλαπλές κατηγορίες μέσα από τις ειδικεύσεις και μάλιστα από σχολές που δεν είναι παιδαγωγικές (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής). Τέλος, προωθεί και θεσμοθετεί την ωρομισθία και τη μερική απασχόληση.
 • Θεσμοθετεί διακρίσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της ειδικής και γενικής αγωγής σε σχέση με τις μεταθέσεις (αντισυνταγματική ρύθμιση).
 • Αναγορεύει τον εκάστοτε υπουργό (μέσω των υπουργικών αποφάσεων του και των υπερεξουσιών που του αναθέτει) σε απόλυτο ρυθμιστή των όποιων καίριων ζητημάτων αφορούν την ειδική εκπαίδευση. Αποτελεί ένα καθαρά υπερσυγκεντρωτικό σχέδιο νόμου.

  Για όλα αυτά παράλληλα με την άμεση απόσυρση του νέου σχέδιου νόμου απαιτούμε:
 • Καθιέρωση αποκλειστικά Δημόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγ. κατάρτισης και αποκατάστασης των ΑμΕΑ, σε σχολικές μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση από τη βρεφική ηλικία.
 • Έλεγχο στις ιδιωτικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και υπαγωγή σ’ αυτό όλων των δημόσιων φορέων, που προσφέρουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
 • Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με γενναία αύξηση των δαπανών.
 • Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Στήριξή τους με αναγκαία μέτρα (μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου και μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να προλαμβάνονται μαθησιακές δυσκολίες που δημιουργεί το ίδιο το σχολείο) και μέσα (κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, πλούσιος εξοπλισμός, εκπ/κό και εποπτικό υλικό, σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, κατάλληλο εκπ/κό λογισμικό, βιβλιοθήκες).
 • Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση(ΣΜΕΑ, ΚΔΑΥ, ΕΕΕΕΚ)τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Προαπαιτούμενη η προϋπηρεσία στη Γενική Εκπαίδευση για την μετάθεση στην ειδική. Όχι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Νέα επετηρίδα διορισμών με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου. Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.)
 • Κατοχύρωση παιδαγωγικής – εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΔΑΥ, άμεση, επαρκή και ποιοτική στελέχωση τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΔΑΥ να υλοποιούν κυρίως την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες εκεί που παρέχεται η εκπαίδευσή τους, δηλ. μέσα στη σχολική μονάδα.
 • Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων μονάδων παροχής δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με μονάδες αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους.
 • Αύξηση του αριθμού των μετεκπαιδευομένων δασκάλων Ειδικής Αγωγής στα διδασκαλεία, καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια εκπ/ση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπ/κών της γενικής εκπ/σης σε θέματα ειδικής αγωγής.
 • Κατάργηση του ν. 3194/2003 που κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης και ανατρέπει κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής αγωγής.
 • Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: